Oddziały objęte
Paczką na Gwiazdkę

Poniżej znajduje się lista szpitali
objętych tegoroczną edycją akcji.

Poniżej znajduje się lista szpitali objętych tegoroczną edycją akcji. Jeśli Twojego szpitala nie ma na liście a chciałbyś wziąć udział w akcji, napisz do nas [email protected]

 • Klinika Onkologii, Hematologii i Chemioterapii - Katowice
 • Oddział Hematologii i Onkologii Dziecięcej - Chorzów
 • Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej - Zabrze
 • Klinika Onkohematologii Dziecięcej - Rzeszów
 • Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej - Kraków
 • Klinika Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży - IMID Warszawa
 • Klinika Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej - Lublin
 • Oddział Onkologii i Hematologii Dziecięcej - Kielce
 • Klinika Onkologii - CZD Warszawa
 • Klinika Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii - Łódź
 • Klinika Pediatrii, Hematologii, Onkologii i Endokrynologii - Gdańsk
 • Klinika Pediatrii, Hemato-Onkologii i Gastroenterologii Dziecięcej - Szczecin
 • Klinika Pediatrii i Onkologii i Immunologii Dziecięcej - Szczecin
 • Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii - Bydgoszcz