Hospital wards
participating
in Package for Christmas

Below is a list of hospitals
participating in this year's edition.

Below is a list of hospitals participating in this year's edition of the campaign.
If your hospital is not on the list and you would like to participate in the campaign,
write to us [email protected]

 • Oddział Onkologii, Hematologii i Chemioterapii przy Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach
 • Oddział Hematologii i Onkologii Dziecięcej przy Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie
 • Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej przy Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 1 w Zabrzu
 • Klinika Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży przy Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie
 • Klinika Onkohematologii Dziecięcej przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie
 • Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie
 • Klinika Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej w Lublinie
 • Oddział Onkologii i Hematologii Dziecięcej w Kielcach
 • Klinika Onkologii Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie
 • Klinika Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii w Łodzi
 • Klinika Pediatrii, Hematologii, Onkologii i Endokrynologii w Gdańsku
 • Klinika Pediatrii, Hemato-Onkologii i Gastroenterologii Dziecięcej w Szczecinie Klinika Pediatrii i Onkologii i Immunologii Dziecięcej w Szczecinie
 • Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii w Bydgoszczy
 • Oddział Kliniczny Onkologii i Hematologii Dziecięcej przy Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie im. Prof. dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie
 • Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej przy Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku
 • Klinika Onkologii, Hematologii Dziecięcej, Transplantologii Klinicznej i Pediatrii w Warszawie
 • Kliniczny Oddział Onkologii i Hematologii Dziecięcej w Zielonej Górze
 • Oddział Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Reumatologii Dziecięcej w Bydgoszczy